null

Gwarancja

Nasza obietnica, nasze podeście i drobny druk.

Ograniczona dożywotnia gwarancja dla marki Gregory

Na przestrzeni minionych 40 lat plecaki Gregory zdobyły niezrównaną renomę jakości i niezawodności. Wiemy, że jakość doświadczeń użytkowników zależy od niezawodności ich wyposażenia. Właśnie dlatego nie tworzymy plecaków, które przetrwają sezon lub dwa - tworzymy takie plecaki, aby zapewnić ich wysoką niezawodność i komfort użytkowania przez całe życie.

Tworzymy sprzęt Gregory z myślą o trwałości na całe życie i równie długo za niego ręczymy. Gwarantujemy oryginalnemu nabywcy brak wad materiałowych lub usterek wykonania tego produktu przez cały czas jego posiadania.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych nieodpowiednim użytkowaniem lub nieprawidłową pielęgnacją. (Przykro nam, ale nie oferujemy bezpłatnej naprawy, jeżeli plecak zostanie użyty jako paśnik dla niedźwiedzi lub będzie czyszczony benzyną ciężką.)

W kwestiach oficjalnych: wszystkie nasze Produkty Gregory są poddawane rygorystycznym testom, aby zapewnić zgodność sprzętu, któremu ufają użytkownicy, z naszymi najwyższymi standardami. W mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia problemu z produktem Gregory ("Produkt"), spowodowanego produkcyjnymi wadami materiałowymi lub wadami wykonania, Gregory naturalnie dokona naprawy lub wymiany zgodnie z warunkami gwarancji określonymi w niniejszym dokumencie. Jeżeli Produkt Gregory został zakupiony z drugiej ręki, gwarancja niestety nie ma zastosowania - dotyczy tylko pierwszego nabywcy lub osoby, która otrzymała Produkt w prezencie.

Informujemy, że nie akceptujemy nieodpowiedniego użytkowania, w związku z czym gwarancja obejmuje wyłącznie wady produkcyjne. Gwarancja niestety nie obejmuje szkód spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem: na przykład zapakowaniem nietypowych rzeczy, zaniedbaniem, wypadkiem, ścieraniem, ekspozycją na skrajne warunki termiczne, rozpuszczalniki, kwasy, wodę, zwykłym zużyciem, uszkodzeniami transportowymi, używaniem sprzętu jako toboganu... Warto także pamiętać, że gwarancja określona w niniejszym dokumencie jest ograniczona do wartości Produktu. Jeżeli zatem plecak Gregory spadnie z dachu, zapakowany w nim laptop nie będzie objęty naszą gwarancją. Wyraźnie wykluczamy odpowiedzialność z tytułu szkód wynikowych i incydentalnych.

Dobre wieści: gwarancja działa na całym świecie, a użytkownik ma prawo do uzyskania naprawy swojego Produktu w dowolnym autoryzowanym Centrum Serwisowym Gregory na świecie. Aby zlokalizować Centrum Serwisowe, wystarczy kliknąć tutaj lub odwiedzić stronę https://eu.gregorypacks.com/pl-pl/repair-centers. Należy jednak pamiętać o zachowaniu oryginału dowodu zakupu, aby ubiegać się o świadczenia z tytułu naszej gwarancji. Należy także wystrzegać się potencjalnie nieuczciwych, podejrzanych punktów napraw, ponieważ nieodpowiednie lub nieprawidłowe wykonanie konserwacji lub naprawy skutkuje unieważnieniem gwarancji.

Centrum Serwisowe ustali, czy dany przypadek jest objęty gwarancją Gregory. Jeżeli tak, z przyjemnością wykonamy naprawę lub wymianę Produktu. Gregory pokryje koszty każdej takiej naprawy lub wymiany, łącznie z kosztami potrzebnymi przy zwracaniu Produktu Gregory do użytkownika, jego prawomocnego właściciela. W przypadku wymiany Produktu, który nie jest już dostępny, znajdziemy odpowiedni i porównywalny produkt Gregory.

Wyraźnie wykluczamy odpowiedzialność z tytułu szkód wynikowych i incydentalnych. Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów robocizny i szkód wynikających z prac wykonanych przez kogokolwiek innego niż Centrum Serwisowe. Wszelkie gwarancje domniemane zostają niniejszym wykluczone w zakresie dozwolonym przez właściwe prawo. Gwarancja określona w niniejszym dokumencie jest ograniczona do wartości Produktu. Specyfikacja producenta może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Jeżeli Produkt był używany przez inną osobę, należy sprawdzić go bezpośrednio po otrzymaniu go z powrotem. W przypadku uszkodzenia w transporcie należy zgłosić reklamację do firmy transportowej (ubezpieczonej od uszkodzenia produktu) w miejscu dostarczenia, w miarę możliwości, przed odprawą celną. Niniejsza gwarancja nadaje użytkownikowi określone uprawnienia na mocy prawa. Oprócz praw opisanych w niniejszym dokumencie użytkownik może mieć również inne prawa, których zakres różni się w poszczególnych stanach lub krajach pod względem wykluczenia lub zastosowania gwarancji domniemanych, szkód incydentalnych i wynikowych oraz naprawy i wymiany. W związku z tym ograniczenia lub wykluczenia określone w niniejszej gwarancji mogą nie mieć zastosowania w danym przypadku.

Na terenie Unii Europejskiej użytkownik jest uprawniony z mocy prawa do dochodzenia środków zaradczych w przypadku niezgodności Produktu, a niniejsza gwarancja handlowa nie ma wpływu na te środki zaradcze.

Nazwa i adres gwaranta: Samsonite Europe NV, Westerring 17, 9700 Oudenaarde, Belgia.